מהי עבודה מועדפת - פתרונות - גיוס עובדים

מהי עבודה מועדפת

מהי עבודה מועדפת

עבודה מועדפת
המדינה הגדירה רשימה של עבודות נדרשות, שחייל משוחרר שיעסוק בהן בתקופה הקצובה, יקבל מענק חד פעמי בגובה 9,550 ₪ (צמוד למדד). עפ”י החוק, המענק משולם לחיילים משוחררים או לבנות שסיימו שירות לאומי של 24 חודשים, ושעבדו במשך 6 חודשים מלאים בעבודה מועדפת. חשוב לציין כי בנות בשירות לאומי אשר הפסיקו את השירות לרגל נישואין והתחתנו 30 ימים בתום השירות, גם זכאיות למענק.

רשימת העבודות המזכות במענק:

  • עבודה בבתי מלון
  • עבודה במפעלי תעשייה
  • עבודה בבתי מלאכה
  • עבודה באתרי בניה
  • עבודה בתחנות דלק
  • עבודה באתרי גידול חקלאיים
  • עבודה בבתי אריזה
  • עבודה בטיפול באנשים עם מוגבלויות.

 

סייגים לגבי עבודה מועדפת
ישנם 2 מקרים בהם המדינה לא מכירה בעבודה בתחומים הללו כמועדפת, גם אם ביצעתם את העבודה. המקרה הראשון הוא כאשר מדובר בעבודה פקידותית בתחומים הללו (פקידה בבתי אריזה חקלאי לדוגמא). המקרה השני מוגדר ע”י המדינה כעבודה ש”לא מתאימה” מבחינת המקצוע או המרחק. משמעות הדבר היא שאם לדוגמא חייל משוחרר שמתגורר שכתובתו הרשמית נמצאת בתל אביב, אך בבקשה לקבלת מענק מועדפת הוא כתב שהוא עבד במושב בערבה בקטיף תמרים, מבלי שמעסיקו דאג לו למגורים או להסעות, אזי המדינה לא תכיר בזה. לשון החוק מדבר על עבודה הרחוקה 60 ק”מ לפחות, ממקום מגוריך.

מענק חלקי
חיילים משוחררים ובנות שירות לאומי אשר עבדו פחות מ – 6 חודשים מלאים בעבודה מועדפת (נדרשת), יכולים בתנאים מסוימים להגיש בקשה למענק חלקי שיחושב באופן יחסי למספר ימי העבודה בעבודה מועדפת.

התנאים למענק חלקי
כדי להיות זכאים למענק חלקי, עליכם לעבוד בעבודה המוכרת כעבודה נדרשת, שנמצאה כלא מתאימה לכם מבחינת מקצוע או מרחק – לפחות 25 ימי עבודה רצופים בתוך 21 החודשים הראשונים מיום שחרורכם, או 3 חודשים רצופים בין החודש ה-22 ל-24 מיום שחרורכם משירות חובה.

הגשת התביעה לקבלת מענק עבודה מועדפת – סיימתם סופסוף את 6 החודשים שלכם בעבודה נדרשת ואתם מעוניינים לקבל את המענק. ראשית, עליכם למלא את הטופס המצורף. לאחר מכן, יש לצרף את המסמכים הבאים:

– צילום תעודת שחרור מצה”ל או כל מסמך שמעיד על סיום השירות.
 (לבנות בשירות לאומי, יש להגיש אישור מהגורמים המורשים לכך.)
– אישור המעסיק/ים על סוג העבודה, מקום העובדה, תקופה העבודה תוך פירוט מס’ ימי העבודה בכל חודש.
– אם התחלת לעבוד בעבודה מועדפת בשנתך השניה שלאחר השחרור, עליך להגיש צילומי של תלושי השכר בכל עבודה שעבדת בשנה וחצי שקדמו לעבודתך בעבודה מועדפת.

את הטפסים יש להגיש עד 12 חודשים מיום סיום 6 חודשי העבודה בעבודה המועדפת (נדרשת).

המידע מובא מתוך אתר הביטוח הלאומי.

  • שתף את הפוסט

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שלח קו"ח