תנאי שימוש - פתרונות - גיוס עובדים

תנאי שימוש

השימוש באתר

ברוכים הבאים השימוש באתר “מועדפת בעיר” מהווה הסכמה לכל התנאים המפורטים להלן והתחייבות לנהוג על פיהם בהקפדה (“ההסכם”). אנא קרא/י ההסכם זה בקפידה לפני שהנך משתמש/ת באתר ו/או נרשם/ת כחבר/ה בו. תנאי השימוש מעניקים למשתמש הרשאה בלבד להשתמש באתר. זכויות הבעלות באתר ובתכנים, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלות האתר.

הגבלת אחריות

התכנים באתר אינם חוות דעת מקצועית ואינה תחליף לבדיקה מעמיקה של הגולש בכל שירות שיבחר לצרוך. לא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי “מועדפת בעיר”, בעליו של האתר ו/או צוות הכותבים. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם לתוכנה או חומרה כתוצאה משימוש באתר.

מהות פעילות החברה

החברה הינה חברת השמה אשר מתווכת בין דורשי עבודה לבין מעסיקים, מבלי לקחת כל חלק בהתקשרות ביניהם (בין דורש העבודה לבין המעסיק). לא תחול אחריות על החברה בצורה עקיפה או ישירה, על חוקיות, איכות או הבטיחות של מקומות העבודה, על כל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, אשר ייגרם כתוצאה מהתקשרות בין דורש העבודה לבין המעסיק. כמו כן, החברה לא תהיה אחראית על יכולת המעסיק לספק עבודה, או על מעשים/מחדלים שקדמו להתקשרות בין דורש העבודה לבין המעסיק.

זכויות קניין רוחני

התוכן, התוכנה, הגרפיקה, התמונות, וכל חומר או מידע המוצגים באתר, מוגנים על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים ו/או זכויות ודיני קניין רוחני אחרים. חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר ללא אישור מפורש בכתב מבעלי האתר.

קישורים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, אין בקישורים אלה בכדי ללמד על תוכנם או מהימנותם של המידע ו/או התכנים המצוי באתרים אלו, בכל מקרה מובהר כי האתר לא יישא באחריות בקשר למידע ו/או תכנים אלו ולא תהא לך כל טענה בגין כך.

תוכן פרסומי

הנהלת האתר היא בעלת הזכות היחידה להעלאת תוכן פרסומי לאתר ורשאית להעלות כל תוכן פרסומי אשר יראה בעיניה כראוי. חל איסור מוחלט למחוק, לפגוע, לשבש, להתערב או להתנגד לכל פרסומת או מידע מסחרי, אין הנהלת האתר ולא תהיה אחראית בשום צורה ישירה או עקיפה לטיב או איכות השירות של המפרסמים באתר לרבות מעסיקים ומוסדות לימוד.

שליחת אימיילים

  1. הגולש מצהיר כי השארת פרטיו/שליחת קורות חיים באמצעות האתר, מהווים הסכמתו לאתר למשלוח דיוור, בין אם לכתובת הדואר האלקטרוני ובין אם באמצעות שליחת הודעת SMS  למכשיר הנייד שלך אותם סיפקת עם רישומך לאתר. הדיוור כולל הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים. דיוור זה אינו כרוך בעלות.
  2. הגולש מצהיר, כי פרטי המשתמש, נמסרים מרצונו החופשי, והוא מסכים שהחברה תעביר מידע אודותיו לצד שלישי, ככל שהדבר יידרש על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לשם מתן ו/או השלמת השירות, כל עוד ולא נתקבלה כל הודעה אחרת בכתב מאת המשתמש. האמור בסעיף זה, מהווה הודעה עפ”י סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981 (להלן: “החוק”).
  3. בנוסף, הגולש מאשר מסירת פרטים אלו, לרבות קורות החיים, לידי מפעיל האתר, ונותן לו את הרשות להעביר ו/או למכור את המידע האישי כפי שנמסר ע”י הגולש, לצד שלישי.
  4. באפשרותך לבחור שלא לקבל הודעות פרסומיות מהאתר וזאת ע”י יצירת קשר טלפוני עם משרדי החברה ו/או ע”י שליחת פקס ו/או הודעת דוא”ל לכתובת muadefet.bair@gmail.com .
שלח קו"ח